ictihad

ictihad
is. <ər.> klas.
1. Cidd-cəhd, var gücü ilə çalışma, səy etmə, çalışıb-çapalama. İctihad etmək köhn. – gücü çatdıqca çalışmaq, səy etmək, əlləşmək. . . Elə güman eliyirdim ki, bunların içində yenə heç olmasa minlərcə tapılar ki, elm, fənn və maarif aləmində ictihad edib hər biri öz milləti və vətəninin iftixarına bais olublar. C. M.. Yaxud, de görüm, müdiri- «Kəşkül»; Ünsizadə Səidi-məqul; Etdikləri ictihadə nisbət; Millətdən alır bu gün də qiymət. M. Ə. S..
2. din. Müctəhidin əhkam və hadisələrdən məna, hökm çıxarması və çıxardığı məna. <Molla Bağır:> Məsələn, onun əqidəsi ilə guya ictihad lazım deyil və xüms və imammalı vermək xilafdır və guya üləma fövt olan müctəhidin rəyində qalmağı o cəhətdən avama caiz görmürlər ki, özlərinin bazarı rəvac olsun. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • İCTİHAD — Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak. * Anlayış. * Kanaat. * Fık: Şeriatın fer î mes elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur an ve Hadis i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İÇTİHAD — (Bak: İctihad …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ictihâd — (A.) [ دﺎﻬﺘﺝا ] 1. çalışma, çabalama. 2. görüş. 3. dinî kaynaklar ışığında görüş bildirme …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ictihad — ə. 1) çalışma, çapalama, səy; 2) çalışmaqla çox bilik əldə etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • içtihad (içtihat) — Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış …   Hukuk Sözlüğü

  • MÜCTEHİD — İctihad eden. İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri. İmam ı A zam, İmam ı Şâfiî... gibi (Bak: İctihad …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜCTEHED — İçtihad olunmu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCTİHADÂT — (İctihad. C.) İçtihadlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Abdullah Cevdet — Karlıdağ (* 9. September 1869 in Arapgir; † 29. November 1932 in Istanbul) war ein osmanischer Intellektueller kurdischer Herkunft und Arzt. Er war auch Poet, Übersetzer, radikaler Freidenker und ein Ideologe der Jungtürken, die die… …   Deutsch Wikipedia

  • Abdullah Cevdet — (also spelled Djewdet in some sources) (1869–1932) was an Ottoman Turkish intellectual of Kurdish origin and a medical doctor by profession. He was also a poet, translator, radical free thinker and an ideologist of the Young Turks who led the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”